Těšíme se na Vás

Chceme, abyste se vy, naši budoucí studenti, cítili vítaní a abyste měli veškeré potřebné informace, které potřebujete. Proto se nyní nacházíte na stránkách studujsmepku.cz, kde naleznete veškeré potřebné informace o možnostech studia na naší škole.
V případě, že byste nenašli to, co hledáte a potřebujete, ozvěte se nám. Jsme tu pro vás! Na telefonech, emailech, webu a sociálních sítích.

Proč u nás studovat?

Můžete si být jisti, že u nás za své školné dostanete něco navíc oproti ostatním školám.
Je to především domácí a rodinné prostředí a individuální přístup ve vztahu studenta a pedagoga, ale také mezi rodiči a pedagogy.

  • Škola s více než 25 letou tradicí
  • Harmonizační výjezd zcela zdarma (pokud to situace dovolí)
  • Studentská ISIC karta
  • Prospěchová stipendia do prospěchu 1,75
  • Kvalifikovaní vyučující (pedagogicky i odborně)
  • Vybavení školy prostředky ICT je na vysoké úrovni a stále se rozšiřuje a modernizuje
  • Velký důraz na výuku jazyků a informačních technologií
  • Pestrá nabídka aktivit nad rámec výuky
  • Možnosti účastnit se školních a meziškolních soutěží
  • Zapojení do národních a mezinárodních projektů
Keep calm and study SSŠMEP

Pojď k nám!

Nabízíme tři studijní zaměření, které jsou v průběhu studia doplněné o řadu užitečných praxí a stáží, včetně možnosti zúčastnit se zahraničních projektů, výměnných pobytů a Erasmus+. 

Studium na naší škole není jen o učebnicích, pracovních sešitech a nespočet hodinách prosezených v lavici. Pravidelně pro naše studenty vymýšlíme a realizujeme školní i mimoškolní aktivity, jako jsou různé projekty na půdě školy, ale také například lyžařské a vodácké kurzy, návštěvy divadel a kin, odborné přednášky, kroužky sportovních her, fiktivních firem a robotiky.

Zaměstnáváme kvalitní, odborné a zapálené učitele.

Účastníme se zahraničních projektů a Erasmus+

Studentům předáváme kvalitní znalosti pro návaznost studia na vysokých školách

Společně až k cíli. Úspěšnost u maturitních zkoušek je 98 %